Стефан Маларме

 Стефан Маларме 
_________________________________________________________
Поезија суштине
    www.poezijasustine.rs/stefan-malarme/Stephane_Mallarme.jpg

Стефан Маларме

Рођен је 18. марта 1842. године у Призу. Био је француски песник, један од оснивача симболизма и најпотпуније је изразио тежње симболизма да потпуно новим песничким језиком стварају чисту поезију, која треба да открије апсолутну стварност ослобођену од вулгарности свакодневног живота. Он је био заговорник тезе да поезија не треба да именује ствари већ да ствара њихову атмосферу, она не треба да казује него да наговештава, не да делује описом и сликом него сугестијом. Овим схватањем песник језику даје главну предност. 

За разлику од других симболиста који су своје незадовољсто изражавали боемским животом, Маларме је живео мирним животом професора енглеског језика. Ипак, то му није нимало сметало да поезији посвети свој живот. 

Умро је 9. септембра 1898. године у Валвинсу. 

 

Збирке песама: 

 

* Песме” (1887).

* Књига” (1897).

* Песме и проза” (1891)