ПАЛАЦАЊЕ                 
Анђелко Заблаћански


А
нђелко Заблаћански


ПАЛАЦАЊЕ
(2006)
(Збирка афоризама)
страна 82

ИЗДАВАЧ:
Графомаџик Шабац


РЕЦЕНЗЕНТ:
Раде Ђерговић


Из рецензије:


Када се у једној књизи, као што је ова, нађу сатирична прича, хумористичке песме и мноштво афоризама, онда није лако дати суд о њој. Анђелко Заблаћански је желео да покаже како се у поменутим жанровима, иако је по вокацији песник, подједнако добро сналази. Мислим да је успео у томе што радује, јер је мало песника који се могу подичити сатиричним духом.

Creative Commons лиценца
ПАЛАЦАЊЕ, чији је аутор
лиценцирано јепод условима лиценце