Иван В. Лалић


Иван В. Лалић
_________________________________________________________
Поезија суштине
    http://www.poezijasustine.rs/ivan-v-la/LALIC_1.jpg

Иван В. Лалић,

Рођен је 8. јуна 1931. године у Београду. Био је српски песник, есејиста и преводилац, један од најистакнутијих песника неосимболистичке струје у савременој српској поезији. 

Радио неко време као новинар и уредник Радио Загреба; био је уредник у „Просвети“ и „Нолиту“. 

Својом поезијом преко артизма, уравнотежених слика и духовне сабраности обновио је линију симболистичког песништва. Трагајући за класичном мером песме и налазећи песничко надахнуће у литератури, Лалић се у својој поезији окретао Византији и античком свету. Такође је био изврстан преводилац, есејиста и критичар. 

Иван В. Лалић је ушао у књижевну критику као хроничар часописа, најпре „Летописа Матице српске“, а потом београдске „Књижевности“. Његову критику одликује објективност, као и искуство које у њу уноси. 
Приредио је неколико антологија и зборника. Бавио се преводилаштвом, нарочито препевима; тако је између осталог приредио „Антологију новије француске лирике“ (од Бодлера до наших дана) и изборе песама Хелдерлина (Нолитова награда). 

Аутор је радио-драме „Мајстор Хануш“ (награда Југословенске радиодифузије). 

Умро је у Београду 28. јула 1996. године. 

 

Признања: 


Октобарска награда Београда, 1988. 

Змајева награда, 1961. 

Нолитова награда, 1969. 

Награда Милош ђурић за превод, 1978. итд.