ИГРА СЕНКИ                
Анђелко ЗаблаћанскиАнђелко Заблаћански
 
ИГРА СЕНКИ
(2004)
(Збирка песама)
страна 80
 
ИЗДАВАЧИ:
Библиотека ''Диша Атић''
Владимирци
СРПСКА КЊИГА
Рума
 
РЕЦЕНЗЕНТ:
Томислав Маринковић
 
Из рецензије:
 
Збирка песама Игра сенки, Анђелка Заблаћанског, је књига о души. Спољашност, односно свет, у његовој поезији очитује се само као збир противуречности, као игра сенки на зиду које распаљују и буде машту, али и подгревају страх...
...песник Заблаћански до искрености и истинитости осећања стиже само кроз своју поезију, све друго за њега је лажна и искривљена, нестварна слика, хладан и беживотни одраз у огледалу. На тој танкој затегнутој жици, која почесто зазвучи одсуством смисла  и тамним тоновима универзалне пустоши, аутор успева да испева неке од најнежнијих и најтананијих љубавних стихова који сежу до истинске запитаности: да ли постоји ишта на свету дубље и снажније од људског осећања и људског срца?
... Игра сенки препоручује се читалачкој публици не само поетским умећем, већ пре свега искреним и продорним гласом...
Песме из збирке
ИГРА СЕНКИ:

 1. ГРЕХ И ЧЕЖЊА
 2. ДЕВОЈЦИ ИЗ ПРЕДГРАЂА
 3. ЕРОТИКА
 4. ЖЕНА
 5. ЗАБОРАВ
 6. ЗАНОС
 7. ИЛУЗИЈЕ ЖИВОТА
 8. ЈЕДНОЈ ЖЕНИ
 9. ЉУБАВНА МУЗИКА
 10. ЉУБАВНА ПЕСМА
 11. НА ЖАЛУ
 12. НЕДОСАЊАНИ СНОВИ
 13. НЕЗАБОРАВ
 14. НЕМА ТЕ
 15. ОНА И ЈА
 16. ОПОМЕНА ЧОВЕЧАНСТВУ
 17. ПЕСНИК
 18. ПИСАЊЕ
 19. ПИЈАНСТВО
 20. ПОЗНА ЉУБАВ
 21. ПРИЈАТЕЉУ – ПЕСНИЧЕ
 22. САЗНАЊЕ
 23. СЕЋАЊЕ НА ЊУ
 24. СНАТРИМ
 25. ТАЈНА
 26. У СМИРАЈ ЛЕТА
 27. УСАМЉЕНЕ ДУШЕ
  Creative Commons лиценца
  ИГРА СЕНКИ , чији је аутор
  лиценцирано је под условима лиценце