Хајнрих Хајне: ЈЕДНА СЕ ОДРОНИ ЗВЕЗДА


Једна се одрони звезда

са своје висине јасне!

Оно је љубави звезда

што тамо пада и гасне.

 

Са јабукова стабла

падају хрпе цвета,

ветри стижу и тим се

играју, весела лета.

 

Лабуд рибњаком кружи

 и пева, и песма звони,

све тише, и певац бели,

у гроб водени рони.

 

Све је немо и мрачно!

Цвет је раздуван цео,

згасла је звезда и с песмом

 потону лабуд бео.