Хајнрих Хајне‎: ЧЕМУ ТА ЈЕДНА СУЗА


Чему та једина суза?
Само ми погледу смета.
У мом је остала оку
Од старих, прошлих лета.

Многе јој сестрице сјајне
Тако згинуше редом.
Згинуше у ноћ и ветар
С радости мојом и бедом.

Згинуше као и магла
И плаве звездице тако,
Уз које сам радосно пев'о,
Уз које сам јадовно плак'о.