Густав Крклец: СРЕЋАН СУСРЕТ


Гуслара сретох. Био је слијеп.
Ал' рече: "Синко, живот је лијеп!"
Збуних се малко; "Зар збиља лијеп?!"
"Видјећеш, синко, кад будеш слијеп!"