Густав Крклец: ЈА СНИВАМ ТВОЈЕ ОЧИ


Ја сниван твоје очи, два црна, лијепа цвијета
два тиха свјетла свијета
двје јужне топле ноћи.

И оне роне у ме,
баш ко што сумрак рони
у поља и у шуме
кад поздрав Госпин звони.

И како тихо падну
те црне очи у ме
сву ноћ у мени шуме
Ко звијезде свјетле јасне
зеленој води на дну.

Ја сниван твоје очи
Дан гасне.