Фјодор Тјутчев: ЗЕМЉА РУСКОГ НАРОДА

Сеоца бедна, запуштена...
Оскудна сва природа...
О, земљо моја напаћена!
Земљо руског народа.

Још горди поглед странца једног

Ни осетио није:
Сјај који испод голог, бедног
Лика се твога крије.

Мајко насушног нам хлеба,

Под крстом твога доба,
Благосиљао те владар неба
Видећ' те као роба._______________________________________________________________________
Поезија суштине
 Руска поезија