Федерико Гарсија Лорка: А ПОСЛЕ


Ишчезавају
лавиринти
што их време ствара.

(Само пустош
остаје.)

Ишчезава
срце,
извор жеља.

(Само пустош
остаје.)

Илузија зоре
и пољупци,
све ишчезава.

Само пустош
остаје.
Пустош
валовита.