Душко Трифуновић | ЖИВОТ


Наиђе тако неко време
када се мора против свега
кад голи живот своје бреме 
носи а не зна у име чега

А живот наш је небеска хвала

то те немоћног без иметка
божанска рука одабрала
да будеш човек испочетка


Круг се затвара и све се враћа

и не пита се шта је чије

голи животи су старија браћа

велике сестре историје