Душко Трифуновић | ЉУБАВ НЕМА БОЉЕ ДАНЕ


Љубав нема боље дане
све је сад и никад више
све што иза тога дође
дође само да њу збрише.

Љубав нема боље дане

нема сутра нема јуче
то је школа за лудаке
који мало теже уче.

Љубав нема боље дане

сама креће сама стане
сама пали сама гаси.

Нас уништи себе спаси

немој да јој бројиш мане
љубав нема боље дане.