Драгиња Адамовић | ' ' '


Не проклињи ме што јесам оно што нисам
Налазиш ме док ме губиш
Не величај ме јер нисам што јесам
Стићи ме не можеш
Вода сам изникла из Сунца
Земља и ватра проклетство су моје.