Добриша Цесарић: ТИХО, О ТИХО


Тихо, о тихо говори ми јесен: 
Шуштањем лишћа и шапатом кише. 
Ал зима срцу говори још тише. 
И када снијежи, а спушта се тама, 
У пахуљама тишина је сама.