Добриша Цесарић: СЛАП


Тече и тече, тече један слап; 
Што у њем значи моја мала кап?

Гле, једна дуга у води се ствара,
О сја и дршће у хиљаду шара. 

Тај сан у слапу да би мого сјати, 
И моја капља помаже га ткати.