Добрица Ерић | БЕЗОБРАЗНА ПЕСМИЦА


Смешкају се зрели кукурузи
и шапућу кроз брке од свиле

Оно што Вук записа на блузи
једне једре, златокосе виле:

Да су курци што и кукурузи
све би жене берачице биле!

  • (Из књиге Болани Добрица)