Ђорђо Сладоје | ТВРЂАВА


У овом вакту рђаву,
што мрви нас и гњечи, 
Ми зидамо тврђаву
Од узалудних речи, 
Од жежене самоће —  
Песму целу и лепу.
А када све растепу,
А веруј ми да хоће, 
И на три половине 
И на четири стране, 
Да л' ће свирале зовине
Умети да нас бран