Ђорђо Сладоје | ПИСМО МАЈЦИ


Виђам их на излету 
У крчми и дућану 
У добротворном друштву 
Најутарњој молитви 
И у вечерњој шетњи

Мада скривају канџе 
Увлаче рогове 
Копита и очњаке 
Све сам их препознао —

Оне једнооке 
Троглаве искежене 
Зарасле у длаку 
И бодљикаво перје 
Што су ми уз вриску 
У снове ускакали

Сад цвиле утваре 
Јецају сабласти 
И цврче чудовишта 
У језерцима слова 
Као у врчу
Оне врачаре из дјетињства —

Све сам их мајчице препознао