Десимир Благојевић: СУЗА


Блиста суза
испод мореуза,
а кад кане,
у плам гране;
а кад сване,
и где боли
ту кап стане,
̶  од бисера, од драгуља,
и од миља,
кога воли –
благосиља...

Реч вам дајем:
сад се сјајем
она гнезди, она љуља
̶   од бисера, од драгуља...

(1947)