Десанка Максимовић | СВАКА ТВОЈА РЕЧ


Свака твоја реч,
у мени је до песме порасла
свака твоја реч.

Сваки твој додир,
у мени је до загрљаја порастао
сваки твој додир.

Наш случајни сусрет,

у мени је до живота порастао,
наш случајни сусрет.

Све што ми се због тебе догодило,

као очарано живи у мени,
и чини се, неће проћи,
све што ми се због тебе догодило.

И волела бих

да те тек сада волим први пут.

Волела бих да не верујем

да ће ми срце за тобом проћи
када будеш једном отишао.