Даница Марковић

Даница Марковић
_____________________________________________________
Поезија суштине
    

Даница Марковић

Рођена је у Чачку, 12. октобар 1879. године. Између 1897. и 1910. године радила је као учитељица. Писала је поезију. Целокупно њено дело састоји се из збирке „Тренуци“ и из извесног броја песама штампаних по разним часописима. Најбитније карактеристике поезије Данице Марковић су песимизам, изузетна искреност и лична нота. Очигледан је утицај Војислава Илића, а због израженог песимизма неки критичари њено дело упоређују са поезијом Велимира Рајића који је био савременик поетесе. 

Умрла је у Београду 9. јуна 1932. године.