Анте Поповски: ДА СИ БЛАГОСЛОВЕНА ШТО ГРАНИЦЕ ПОСТАВИ СВЕМУ

До сваке земље - једна друга земља,
до сваког дана - један други дан,
до сваке ријечи - једна друга ријеч!

Између земље и земље - стојиш Ти,
између дана и дана - стојиш Ти,
између ријечи и ријечи - стојиш Ти!

И у хладноћи
кад с оне стране свих небеса будем
између мене и моје сјенке

- опет ћеш стaјати Ти, о благословена,
што границе постави свему
осим бољци мојој.
  • Са македонског препевао Сретен Перовић