Александар Пушкин | НЕ ПЕВАЈ ДРАГА


Не пјевај, драга, када си са мном,
Грузинске песме, пуне туге:
У сећању ми буде тамном
Далеки жал и дане друге.

Кад разлију се у тишини

Те песме луде, занесене,
Ја видим степу, месечину
И лик далеке једне жене.

Откада угледах те, драга,

Њен лик у мом срцу гасне,
Ал’ нова оживи га снага,
Кад зачујем те песме страсне.

Не певај, драга, када си са мном,

Грузинске песме пуне туге,
У сећању ми буде тамном
Далеки жал и дане друге.