Алекса Шантић | И ОПЕТ МИ ДУША СВЕ О ТЕБИ САЊА


И опет ми душа све о теби сања,
И кида се срце и за тобом гине,
А невјера твоја далеко се склања,
Као тавни облак кад са неба мине.

И опет си мени чиста, сјајна, ведра,

Из призрака твога блаженства ме грију,
Па бих опет теби пануо на њедра
И гледô ти очи што се слатко смију.

Тако вита јела коју муња згоди

Још у небо гледа и живота чека,
И не мисли: небо да облаке води
Из којих ће нова загрмити јека...