За ваше песме
____________________________________________________________
Поезија суштине

1. Ако пишете поезију и желите да је објавите на сајту Поезија суштине, шаљите своје радове (најмање седам, а највише двадесет пет песама), па ако су квалитетне биће објављене на страни Песме данашњих песника.2. Ако желите своју збирку песама у електронском издању, шаљите је написану у WORDU, па ако је квалитетна биће објављена на сајту Поезија суштине.


3. Пре него што пошаљете своје радове обавезно прочитајте правилник сајта.

Радове шаљите искључиво на mailto:tihovanje@hotmail.com